Dla klientów posiadających Plan Light, każda nowa wygenerowana karta cyfrowa to koszt 0 PLN. W razie konieczności wymiany fizycznej karty debetowej w przypadku jej zgubienia lub kradzieży to koszt 11,99 PLN. 


Dla klientów posiadających Plan Smart lub Plan All Inclusive usługa wymiany fizycznej karty w przypadku jej zgubienia

lub kradzieży jest bezpłatna.