Business Multisignature

Wat is multisignature?
Dit is een functionaliteit die uw bedrijf de mogelijkheid stelt om overschrijvingen te ondertekenen door meerdere leden van het bedrijf.  Het wordt automa...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Hoe werkt multisignature?
Ten eerste, stel uw multisignature-limiet in de applicatie in. (Na uw eerste aanmelding in de applicatie) is er standaard een limiet van 50 000 EUR vastgest...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Welke wisselkoers gebruikt Aion voor transacties met een multisignature?
We gebruiken de beste wisselkoers die momenteel beschikbaar is op het moment van verzending of ontvangst van de transactie.
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Busines. Word ik door Aion op de hoogte gebracht wanneer er overschrijvingen zijn die moeten worden goedgekeurd?
Iedereen die de overschrijving moet goedkeuren, ontvangt een melding in de app.
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Waar in de applicatie kan ik de overschrijvingen zien die wachten op mijn goedkeuring binnen de multisignature functie?
Het is zichtbaar op het hoofdscherm van de applicatie. Nadat de overschrijving is verstuurd voor acceptatie, vindt u deze in de sectie PENDING op het hoofds...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Is er een tijdslimiet wanneer de overschrijving door een ander bedrijfslid moet worden goedgekeurd?
Voor doorlopende opdrachten en uitgestelde overschrijvingen moet de goedkeuring van een ander lid van de onderneming gebeuren vóór de geplande datum van de ...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Welk soort overschrijvingen vallen onder de multisignature?
Alle soorten overschrijvingen: SEPA, SWIFT, doorlopende opdrachten, uitgestelde overschrijvingen, instant, alsook overschrijvingen tussen uw rekeningen.
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Hoe kan ik de functie voor multisignature uitschakelen?
Als u deze functie wilt uitschakelen, ga dan naar het persoonspictogram in de rechterhoek van het scherm -> selecteer Instellingen -> Bedrijfsleden (o...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Hoe kan ik de multisignature functie in mijn bedrijf inschakelen?
U moet een Premium Lidmaatschap hebben met ten minste 2 bedrijfsleden, dan zal de multisignature automatisch worden ingeschakeld met standaard limieten van ...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM
Welke multisignature limieten zijn er beschikbaar in de applicatie?
Er zijn 3 verschillende mogelijkheden: 0 EUR - u heeft altijd de goedkeuring van een ander bedrijfslid nodig om de overschrijving te versturen. Onbepe...
Do, 21 Jan, 2021 om 7:13 PM