We gebruiken de beste wisselkoers die momenteel beschikbaar is op het moment van verzending of ontvangst van de transactie.