Het depositogarantiestelsel beschermt een deel of al uw spaargeld als er iets met gebeurt met de kredietinstelling waar u uw spaarrekening opende. De bescherming is beperkt tot 100.000 EUR per deposant en per kredietinstelling.