Pożyczki

W jaki sposób odbywa się podpisanie umowy o kredyt?
Umowa podpisywana jest zdalnie, poprze hasło z SMS. Wiadomość z hasłem wysyłana jest na numer telefonu podany we wniosku. Hasło należy wprowadzić na ekranie ...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Czy mogę zmienić comiesięczną kwotę spłaty kredytu?
Kwota raty kredytu może ulec zmianie jeżeli dokonasz wcześniejszej częściowej spłaty kredytu.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Co to jest RRSO?
RRSO czyli inaczej rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest to wskaźnik informujący o łącznym rocznym koszcie kredytu (uwzględniającym wszystkie opłaty),...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Na jaki okres mogę zaciągnąć kredyt?
Maksymalnie na okres 84 miesięcy lub 120 miesięcy dla wybranych branż.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Kiedy pobierana jest comiesięczna kwota spłaty kredytu gotówkowego?
Spłata kredytu następuje poprzez pobranie w dniu płatności raty przez Bank środków z Rachunku do Spłaty. Jeżeli termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM
Jaka jest minimalna/maksymalna kwota kredytu?
Minimalna kwota o jaką można zawnioskować to 60 000 zł. Natomiast maksymalna kwota to 600 000 zł. Maksymalna kwota udzielonego kredytu zależy jednak zawsze o...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:08 AM