Opłata członkowska za wybrany Plan pobierana jest w cyklu miesięcznym z Twojego rachunku głównego. Pamiętaj, aby środki na pokrycie opłaty były dostępne na rachunku głównym w dniu rozliczeniowym. Dzień pobrania opłaty możesz sprawdzić w zakładce "Plan" dostępnej po kliknięciu w ikonkę osoby w prawym górnym rogu ekranu startowego.