Numer rachunku można sprawdzić klikając w zakładkę "Finanse", a następnie na wybrany rachunek. Numer będzie widoczny na górze pod nazwą rachunku (NRB- numer rachunku bankowego) oraz w dolnej części ekranu (NRB / IBAN). Co więcej, istnieje możliwość wysłania numeru rachunku do innej osoby klikając w ikonkę w prawym górnym rogu na ekranie szczegółów wybranego rachunku.