Posadając konto w .firm można wykonać przelewy własne (realizowane pomiędzy posiadanymi kontami). wewnętrzne (między rachunkami w .firm) oraz przelewy zewnętrzne, które obejmują płatności krajowe w PLN (przelew zwykły i natychmiastowy), przelewy SEPA (dla transakcji EUR w UE) oraz SWIFT (dla innych walut). W stosunku do przelewów krajowych w PLN są one realizowane przy wykorzystaniu systemu Elixir. Jest również możliwość wysłania przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).