Obsługa kasowa prowadzona jest tylko w siedzibie Oddziału w Warszawie pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa. Wypłata lub wpłata gotówki w określonym terminie musi zostać zgłoszona Bankowi z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Wypłata i wpłata gotówki mogą podlegać opłacie zgodnie z Listą Opłat i Prowizji obowiązującą w Banku w odniesieniu do poszczególnych kategorii klientów. Obsługa kasowa prowadzona jest wyłącznie w PLN.