Aby zmienić miesięczny limit transakcji na karcie debetowej, przejdź do sekcji "Finanse", następnie wybierz kartę i kliknij w "Ustawienia".


Na kolejnym ekranie można modyfikować różne funkcje karty, w tym miesięczny limit. Ta funkcja może być włączona (wtedy jest koloru zielonego), lub wyłączona (wtedy jest koloru szarego). Jeśli jest aktywna, wystarczy kliknąć w opcję "Edytuj" i używając suwaka, zmienić miesięczny limit.