Dla zleceń stałych można ustawić kwotę transakcji, liczbę transakcji, częstotliwość realizacji oraz czas zakończenia.