Odsetki obliczane są codziennie. Oprocentowanie łączne (czyli podstawowe i promocyjne razem, podane w skali roku) ma zastosowanie do wszystkich środków znajdujących się na danym koncie oszczędnościowym.