Aby wysłać tę samą kwotę do tej samej osoby, należy znaleźć przelew w historii swojego konta, zaznaczyć go i wybrać opcję "Powtórz".