Aby znaleźć listę zaplanowanych płatności, należy przejść do sekcji "Przelewy" w dolnej części ekranu głównego aplikacji, następnie kliknąć na "Przelewy oczekujące" po prawej stronie ekranu. W tym miejscu widoczna będzie lista zaplanowanych przelewów.