Aion Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za przelewy. Jednak wszystkie przelewy w Aion Banku realizowane są z opcją kosztową SHA - opcja SHA oznacza, że koszty wykonania przelewu dzielone są pomiędzy nadawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w banku, nadawca pokrywa koszty Aion Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty własnego banku i banków pośredniczących. W związku z tym każdy przelew zagraniczny, który nie jest przelewem SEPA, dotrze do beneficjenta pomniejszony o koszty banków pośredniczących.