Wszystkie dodatkowe prowizje za przelewy (przelewy walutowe, natychmiastowe SEPA, SWIFT) dostępne są w liście Opłat i Prowizji w zakładce Regulaminy i Opłaty na naszej stronie internetowej. Nie pobieramy opłat za przelewy wewnętrzne, krajowe oraz SEPA dokonywane w walucie PLN.


Wszystkie przelewy w Aion Banku realizowane są z opcją kosztową SHA - opcja SHA oznacza, że koszty wykonania przelewu dzielone są pomiędzy nadawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów zlecanych w banku, nadawca pokrywa koszty Aion Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty własnego banku i banków pośredniczących. W związku z tym każdy przelew zagraniczny, który nie jest przelewem SEPA, dotrze do beneficjenta pomniejszony o koszty banków pośredniczących.