Nie, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.


W przypadku przelewów walutowych, innych niż SEPA mogą wystąpić dodatkowe koszty banków pośredniczących, które nie zależą od Aion Banku i uzależnione mogą być od wysokości przelewu i opłat banków uczestniczących w przelewie. Koszty banków pośredniczących będą pobrane z Twojego rachunku lub mogą pomniejszyć kwotę przelewu.