Mogą zdarzyć się sytuacje, w których odbiorca transakcji naliczy kilka opłat. Zalecamy kontakt na czacie w aplikacji, aby zweryfikować poprawność pobrania środków. Jeżeli transakcja nie została poprawnie rozliczona, wystąpimy o zwrot środków. 


Jeżeli transakcja została pobrana prawidłowo, niestety o zwrot środków należy wystąpić bezpośrednio do odbiorcy tra