Jeśli imię i nazwisko posiadacza karty są zbyt długie, czyli zawierają więcej niż 26 liter (w tym spacje), zaproponujemy krótsze wersje do wyboru, które zmieszczą się na wydanej karcie.