Zarządzanie kontem

Jak wymienić waluty w aplikacji?
Aby wymieniać waluty w aplikacji należy wykonać przelew pomiędzy swoimi kontami. Przede wszystkim upewnij się, że masz założone konto w danej walucie. Oferuj...
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:09 AM
W jaki sposób wyznaczane są kursy wymiany walut?
Kursy wymiany walut wyznaczane są na postawie stawek międzybankowych powiększonych o marżę, której wyskość opisana jest w Tabeli Opłat i Prowizji.
Thu, 15 Jun, 2023 at 11:09 AM