Bank będzie automatycznie wznawiał wszystkie karty aktywne. Dodatkowo dla użytkownika posiadającego kartę plastikową, którą w okresie ostatnich 3 miesięcy były dokonywane transakcje, Bank prześle fizyczną formę karty, na adres korespondencyjny, w terminie do połowy miesiąca, w którym upływa ważność karty.