Maksymalnie na okres 84 miesięcy jeżeli aplikacja zostanie złożona bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub na 96 miesięcy jeżeli wniosek zostanie złożony u pośrednika.