Aby aktywować wypłaty gotówki w bankomatach, przejdź do sekcji "Finanse" na dole ekranu głównego w aplikacji, a następnie kliknij na daną kartę i wybierz "Ustawienia". Będzie tam można aktywować różne funkcje karty, w tym wypłaty gotówkowe.