Część portfela zawierająca gotówkę reprezentuje środki, które aktualnie nie są zainwestowane w ETFy. Nasz algorytm inwestycyjny zawsze stara się zainwestować całą gotówkę. Gotówka w portfelu może pojawić się w następujących sytuacjach: gdy dokonasz wpłaty, której jeszcze nie zainwestowaliśmy oraz gdy zlikwidowaliśmy aktywa w celu wypłaty/zamknięcia, lecz jeszcze nie przekazaliśmy środków na Twoje konto.