Opłata członkowska w Planie Smart wynosi 29,99 PLN (miesięcznie).


Mogą wystąpić dodatkowe opłaty tylko w przypadku skorzystania z innych usług/funkcjonalności nieobjętych Planem Smart (np. skorzystanie z usługi "Aion Rachunki", które jest dostępna w Planie Smart, ale w ramach tego Planu jest dodatkowa płatna). 

Pełna Lista opłat i prowizji dla Planu Smart