Podczas tworzenia Portfela ETF, używamy kombinacji akcji i obligacji, aby ulokować aktywa zgodnie z Twoim profilem inwestora z wybranej przez nas listy ETF.
Portfele inwestycyjne, które oferujemy są podzielone według trzech kategorii ryzyka:
Ostrożny, Umiarkowany i Dynamiczny.