ETF charakteryzują się standardowo wyższą dzienną płynnością i niższymi opłatami niż fundusze inwestycyjne, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla inwestorów indywidualnych. Ponieważ ETFy z natury zapewniają szeroką dywersyfikację i udowodniły swoją wartość na rynku na przestrzeni ostatnich lat, są dopasowanym instrumentem do realizacji długoterminowej strategii inwestycyjnej.