Fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) to rodzaj funduszy, które ściśle naśladują indeksy np. giełdowe. Są one przedmiotem obrotu jak akcje i posiadają aktywa takie jak akcje czy obligacje. Fundusze ETF charakteryzują się większą dzienną płynnością i niższymi opłatami niż tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla inwestorów indywidualnych.