Przejdź do odpowiednich kategorii danych, takich jak karty lub e-maile. Dane, które wyciekły do sieci będą oznaczone czerwonymi kropkami i będą widoczne w górnej części listy monitorowanych danych. Wewnątrz kategorii zawarte będą informacje na temat tego, który element danych (który konkretnie adres e-mail lub numer karty) wyciekł do sieci. Wyświetlone będą również porady, co zrobić, aby zabezpieczyć dane np. zablokować kartę lub zmienić adres e-mail.