Tak, w dowolnym momencie można dodać, zmodyfikować lub usunąć swoje dane z monitoringu.