Dobre zrozumienie profilu inwestora pozwala nam zaoferować portfel inwestycyjny najlepiej dopasowany do potrzeb klienta. Ankieta inwestycyjna jest również wymagana przez Dyrektywę unijną MIFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), która została stworzona po to by chronić chronić indywidualnych inwestorów.