Obecnie inwestujemy wyłącznie w ETF-y. Charakteryzują się one standardowo wyższą dzienną płynnością i niższymi opłatami niż fundusze inwestycyjne, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów indywidualnych. Ponieważ ETFy z natury zapewniają szeroką dywersyfikację i udowodniły swoją wartość na rynku na przestrzeni ostatnich lat, są dobrym instrumentem do realizacji długoterminowej strategii inwestycyjnej.

W ramach zarządzania portfelem, zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia usługi po uprzednim poinformowaniu naszych klientów.