Stale analizujemy wyniki ponad 4800 funduszy ETF, aby wybrać najlepsze instrumenty do budowy naszych portfeli. Obecnie oferujemy 9 alokacji aktywów dla portfeli "Globalne Inwestycje", 3 alokacje dla portfeli "Nowa Rzeczywistość" oraz 1 alokacja dla portfela "Tarcza Inflacyjna".

Więcej o tym jak dobieramy fundusze ETF można przeczytać w Informacji MIFID dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce Inwestycje.