Total Expense Ratio lub TER, oznacza wysokość kosztów całkowitych danego funduszu ETF pobieranych przez jego emitenta. Przedstawiany jest procentowo w skali roku.


Każdy z funduszy ETF w portfelu ma określone opłaty. Ponieważ stale dostosowujemy docelową wagę każdego składnika portfela, zagregowany TER zmienia się w zależności od czasu i budowy portfela. Indywidualne koszty funduszy ETF będą się różnić w zależności od emitenta i typu ETF (obligacyjny, akcyjny, w zależności od regionu geograficznego). Jako, że zależy nam na minimalizacji kosztów, dążymy do budowania portfeli z wiodącymi dostawcami aktywów ETF oferującymi najlepsze produkty z najniższymi możliwymi opłatami. Całkowite koszty funduszu będą się różnić w zależności od alokacji wybranych aktywów. Obecnie większość ETFów mieści się w przedziale od 0,07% do 0,25% rocznie.