W naszych portfelach ETF dedykowanych dla polskich klientów Aion Banku oferujemy ETFy akumulujące dywidendę. Oznacza to, że poszczególne ETFy nie wypłacają dywidendy, ale ją w całości reinwestują.