Depozytariuszem dla środków pieniężnych klientów jest bank Barclays. Wszystkie aktywa klientów w trakcie inwestycji są przechowywane w SAXO Capital Markets.