Aby otrzymać pożyczkę w banku AION należy spełnić następujące warunki:
- mieć nr PESEL,
- posiadać polski dowód osobisty

- posiadać min. 2000 zł miesięcznych przychodów (mogą one pochodzić z różnych źródeł ale ich suma nie może wynosić mniej niż 2000 zł)