Karta będzie automatycznie wznawiana na kolejny okres ważności - Bank zastrzega sobie prawo do niewznawiania kart nieaktywnych, czyli takich które w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były użyte do realizacji operacji płatniczych. W przypadku gdy użytkownik posiada kartę plastikową, Bank prześle fizyczną formę karty na aktualny adres korespondencyjny użytkownika w terminie do 30 dni przed upływem ważności.