Geld Terug Garantie

Wat is de Geld Terug Garantie?
De Geld Terug Garantie is een verplichting van de Bank om het verschil (indien van toepassing) tussen de maandelijkse lidmaatschapsbijdrage die u effectief ...
Do, 21 Jan, 2021 at 7:16 PM
Wie komt in aanmerking voor de Geld Terug Garantie?
De Geld Terug Garantie is beschikbaar voor particuliere leden die in België wonen, die gedurende minstens twaalf (12) opeenvolgende maanden een actief Premi...
Do, 21 Jan, 2021 at 7:16 PM
Hoe kan ik mijn voordeel aanvragen binnen de Geld Terug Garantie?
U heeft recht op één voordeel aan het einde van de periode van twaalf (12) maanden na de startdatum van uw lidmaatschap. Het is voldoende om een e-mail te s...
Do, 21 Jan, 2021 at 7:16 PM