Wij leveren u de volgende documenten:
- een transactierapport wanneer wij namens u kopen en verkopen
- een verslag van de dividenduitkering, telkens wanneer een dividend wordt uitgekeerd
- een maandelijks verslag
- een jaarlijkse belastingaangifte