Omdat alle gegevens in de Password Keeper op een mobiel apparaat zijn opgeslagen, is deze informatie alleen beschikbaar op een mobiele versie.