Mijn Business Dashboard presenteert het staafdiagram met het saldo van de documenten per geselecteerde maand. De gebruiker kan zien hoe de verhouding tussen facturen en ontvangsten in de loop van de maanden verandert. Documenten worden gegroepeerd per aannemer. Onder de grafiek wordt het totaal aantal klanten (voor wie facturen zijn opgemaakt) en informatie over hoeveel klanten er in een bepaalde maand nieuw zijn weergegeven.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/euc-cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/80002315233/original/image__61_.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAS6FNSMY2WD6T3JNC%2F20210121%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210121T181959Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4e35d4c35bbc0a261146c9cfc9072307b3360bc8cb5bd651c62fd1d0396602d8