Dit is een complexe service die alle boekhoudbehoeften van uw bedrijf dekt van A tot Z. Voor een rechtspersoon: van de invoer van uw factuur tot de storting van uw jaarrekening en de aangifte van vennootschapsbelasting. Voor een natuurlijk persoon: van invoer van uw factuur tot het opstellen van uw winst- en verliesrekening. De boekhouder van BDO (boekhouderskantoor) zal wettelijk vereiste documentatie opstellen op basis van verkoop- en inkoopdocumenten en transacties die zijn opgeslagen in Aion. Als er iets ontbreekt, zal de accountant hiernaar vragen met behulp van de Aion-app. Alles in één plek! De volledige omvang van de service wordt beschreven in de overeenkomst die u moet ondertekenen voordat u met de service begint.

De opdracht van BDO voor rechtspersoon is als volgt:

- Korte controle van de verzonden boekingen via het Aion-platform

- Indiening van de btw-aangifte op maandelijkse / driemaandelijkse basis en de IC-lijst.

- Het indienen van de jaarlijkse klantenlijst

- Het opstellen van de balans, winst- en verliesrekening

- Het neerleggen van de jaarrekening

- Het opstellen van de notulen voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

- Het indienen van de aangifte van vennootschapsbelasting

BDO's opdracht voor natuurlijke persoon is als volgt:

- Korte controle van de verzonden boeken via het Aion-platform

- Indiening van de btw-aangifte op maandelijkse / driemaandelijkse basis en de IC-listing.

- Het indienen van de jaarlijkse klantenlijst

- Het opstellen van de balans, winst- en verliesrekening