"My Accountant" service zal u daar aan herinneren. Het hangt af van de inkomsten van uw bedrijf. Als uw inkomsten meer dan 2,5 mln euro bedragen, dan is de boekhoudperiode 1 maand. Zo niet - dan is de boekhoudperiode 3 maanden. Aan het einde van de boekhoudperiode krijgt u een nieuwe opdracht (en push-berichten hierover) en moet u enkele vragen beantwoorden, waarna al uw documentatie en transacties worden doorgegeven aan uw boekhouder bij BDO.

Opgelet! U moet de boekhoudperiode afsluiten voor de 10de dag van de maand die volgt op de sluitingsperiode. Bijvoorbeeld: als uw periode een kwartaal (3 maanden) is, dan moet u het eerste kwartaal voor 10 april afsluiten.