Om boekhoudkundige redenen kan u een uitgestuurde factuur niet wijzigen. Wilt u een fout in een uitgegeven factuur rechtzetten, dan moet u een creditnota opmaken. Selecteer de gewenste factuur in de lijst en klik op "Creditnota maken". Bij uitgifte markeert de creditnota de factuur als niet langer betaalbaar.