Als btw-plichtige kan u met My Invoices het juiste btw-tarief selecteren als u een factuur maakt. Zo wordt het te betalen btw-bedrag automatisch op uw factuur ingevuld. Bent u niet btw-plichtig? Dan blijft het btw-tarief inactief en kan u dit niet selecteren als u facturen maakt. Op die manier worden uw facturen onder de juiste wettelijke bepalingen uitgegeven.