Nee, een uitgegeven factuur kan u niet intrekken. U kan wel een creditnota maken.

Zoek de factuur die u wilt crediteren in de lijst en klik erop om ze te bekijken. Selecteer "Creditnota maken" in het menu rechtsboven. De creditnota dekt altijd het volledige factuurbedrag, er kan niet gedeeltelijk gecrediteerd worden. Bij het uitsturen van de creditnota wordt de factuur als niet te betalen gemarkeerd.