We passen onze tarieven zo vaak mogelijk aan. Voor depositorekeningen zijn de tarieven maximaal 3 dagen oud, voor gereglementeerde spaarrekeningen geldt een maximum van 18 dagen.