De Geld Terug Garantie is beschikbaar voor particuliere leden die in België wonen, die gedurende
minstens twaalf (12) opeenvolgende maanden een actief Premium Lidmaatschap hebben en die hun
lidgeld en alle andere bedragen (indien van toepassing) die aan de Bank verschuldigd zijn, tijdig
hebben betaald.

Wanneer wordt een lidmaatschap als actief beschouwd?

Om in aanmerking te komen moet u een actief Premium Lidmaatschap hebben, dat na 1 juli 2020 is geactiveerd.

U wordt geacht een actief lidmaatschap te hebben als u in de periode van twaalf maanden na de startdatum van uw lidmaatschap actief bent:

 1. u ontvangt een totaalbedrag van ten minste 500 EUR per kalendermaand op één of meer
  van je bij Aion geopende rekening(en);
 2. u beëindigt uw lidmaatschap niet, noch downgradet naar een Light lidmaatschap, en Aion
  heeft niet besloten om de relatie met u te beëindigen in overeenstemming met haar
  Algemene Voorwaarden;
 3. u voldoet consequent en continu aan al haar contractuele en wettelijke verplichtingen ten
  opzichte van Aion;
 4. u geniet niet van andere promoties op het lidmaatschapsgeld (bijvoorbeeld een gratis
  proefperiode van 3 maanden);
 5. u activeert ten minste één van de volgende diensten: Leningen, Deposito's, Max Bills, Vermogensbeheer, Verzekeringsdiensten.


De Geld Terug Garantie promotie eindigde op 31 maart 2021 (d.w.z. alleen personen die voor deze datum een rekening hebben geopend, kans hadden om van deze promotie gebruik te maken).