Aion gebruikt Barclays als bewaarder voor alle klantenrekeningen. Alle safe custody-activa en het geld van klanten dat momenteel wordt belegd, worden bij SAXO Capital Markets UK Ltd. op een aparte rekening op naam van ETFmatic Global Nominees Ltd. bewaard.

Zowel het geld van klanten als de safe custody-activa worden te allen tijde aangehouden volgens de CASS-voorschriften van de FCA, beschermd door passende ontvangstbewijzen van de desbetreffende bewaarders, en vallen onder het Financial Services Compensation Scheme.