Wij voldoen aan de regelgeving van de Europese Unie inzake de rapportage en uitwisseling van financiële informatie voor belastingdoeleinden.

Aan het eind van elk belastingjaar bezorgen wij u een overzicht van alle belastbare gebeurtenissen.

Het is aan u om in uw fiscale woonplaats de juiste vermogenswinstbelasting aan te vragen.

Voor Belgische belastingplichtigen is er ook een effectenbelasting van toepassing. Aion zal het afhandelen, dit betekent dat we deze belasting zullen berekenen en betalen aan de Belgische Belastingdienst.