Uw debetkaart is automatisch gekoppeld aan uw primaire zichtrekening.